Уважаеми клиенти, от март 2017 год. разделяме предмета си на дейност в две отделни фирми, както следва:

- Миг 92 Добрич ООД - поддържане, ремонт и модернизация на асансьори

- Миг 92 Добрич 1 ЕООД - проектиране и изграждане на системи за видеонаблюдение

За контакти:

e-mail: office.mig92@gmail.com

GSM : 0887 742 887

GSM : 0899 829 116